หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 429 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1 1 1
2 446 โรงเรียนคำเตยวิทยา 1 3 2
3 2008 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 0 0 0
4 2009 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 0 0 0
5 497 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1 1 1
6 2010 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 0 0 0
7 597 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1 3 2
8 648 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1 2 2
9 679 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1 3 2
10 2011 โรงเรียนเลิงนกทา 0 0 0
11 2012 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 0 0 0
รวม 6 13 10
23

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]