หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 255 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 4 84 17
2 344 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ 1 3 2
3 361 โรงเรียนสตรียะลา 1 2 1
4 1283 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา 0 0 0
รวม 6 89 20
109

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]