หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ยะลา 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1287 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 0 0 0
2 294 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 1 2 2
3 1289 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 0 0 0
4 1286 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 0 0 0
5 1288 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 0 0 0
รวม 1 2 2
4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]