หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 439 โรงเรียนขัติยะวงษา 1 1 1
2 1909 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 0 0 0
3 1910 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 0 0 0
4 476 โรงเรียนธงธานี 1 3 2
5 574 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 4 9 7
6 1912 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 0 0 0
7 1913 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 0 0 0
8 603 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 3 3
9 1914 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 0 0 0
10 1915 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 0 0 0
11 682 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 2 2 2
12 1916 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 0 0 0
13 1911 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 0 0 0
รวม 10 18 15
33

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]