หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1918 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 0 0 0
2 453 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 7 24 15
3 1920 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 0 0 0
4 1921 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 0 0 0
5 1922 โรงเรียนทรายทองวิทยา 0 0 0
6 1923 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 0 0 0
7 527 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 2 21 6
8 540 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1 5 2
9 1925 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 0 0 0
10 1926 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 0 0
11 628 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 1 1
12 1927 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0
13 636 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1 1 1
14 1928 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 0 0 0
15 640 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1 1 1
16 1929 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 0 0 0
17 1930 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 0 0 0
18 1931 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 0 0 0
19 1933 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 0 0 0
20 1934 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 0 0 0
21 1932 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 0 0 0
22 1919 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 0 0 0
23 1917 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 0
24 1924 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 0 0 0
รวม 13 53 26
79

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]