หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 437 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1 1 1
2 1935 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 0 0 0
3 1936 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 0 0 0
4 1937 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 0 0 0
5 1938 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 0 0 0
6 1939 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 0 0 0
7 1940 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 0 0 0
8 1941 โรงเรียนเสลภูมิ 0 0 0
9 688 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1 1 1
10 699 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 3 5 5
11 705 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1 1 1
12 706 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1 1 1
13 1942 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 0 0 0
14 1943 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 0 0 0
รวม 7 9 9
18

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]