หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 244 โรงเรียนกระบุรีวิทยา 2 4 3
2 247 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 2 8 4
3 1277 โรงเรียนปากจั่นวิทยา 0 0 0
4 323 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 2 3 3
5 1279 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 0 0 0
6 362 โรงเรียนสตรีระนอง 1 3 2
7 1280 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
8 1278 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 0 0 0
รวม 7 18 12
30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]