หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1476 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 0 0 0
2 1477 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 0 0 0
3 854 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 2 16 5
4 1479 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 0 0 0
5 1480 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 0 0 0
6 1481 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 0 0 0
7 980 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 3 5 5
8 1478 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 0 0 0
รวม 5 21 10
31

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]