หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 10 22 10
2 1290 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 0 0 0
3 1294 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 0 0 0
4 046 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1 28 4
5 1295 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 0 0 0
6 1296 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 0 0 0
7 1297 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 0 0 0
8 1298 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 0 0 0
9 118 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1 2 2
10 1299 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 0 0 0
11 130 โรงเรียนวัชรวิทยา 1 3 2
12 1300 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 0 0 0
13 194 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 1 10 3
14 1302 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 0 0 0
15 1303 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 0 0 0
16 1304 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 0 0 0
17 1292 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 0 0 0
18 1293 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 0 0 0
19 1291 โรงเรียนชากังราววิทยา 0 0 0
20 1301 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0
รวม 14 65 21
86

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]