หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนขาณุวิทยา 2 5 4
2 006 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1 15 4
3 1305 โรงเรียนคลองลานวิทยา 0 0 0
4 037 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1 1 1
5 074 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1 1 1
6 075 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 2 6 2
7 105 โรงเรียนระหานวิทยา 3 63 13
8 127 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 2 3 3
9 147 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1 3 2
10 241 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1 5 2
11 1306 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 0 0 0
รวม 14 102 32
134

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]