หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 728 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1 3 2
2 1642 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0
3 774 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1 1 1
4 1644 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 0 0 0
5 849 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2 11 3
6 869 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1 5 1
7 971 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3 4 4
8 1646 โรงเรียนแคทรายวิทยา 0 0 0
9 995 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 3 4 4
10 742 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 2 18 6
11 1643 โรงเรียนนารีวิทยา 0 0 0
12 1645 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 0 0 0
รวม 13 46 21
67

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]