หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 715 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1 3 2
2 752 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1 1 1
3 787 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 2 6 4
4 824 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1 1 1
5 840 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 3 3 3
6 1647 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 0 0 0
7 1648 โรงเรียนหนองโพวิทยา 0 0 0
8 1650 โรงเรียนเนกขัมวิทยา 0 0 0
9 987 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 3 6 5
10 829 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 1
11 864 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณุปถัมภ์" 1 1 1
12 1649 โรงเรียนเทพวิทยา 0 0 0
รวม 13 22 18
40

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]