หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 732 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 3 2
2 741 โรงเรียนดงตาลวิทยา 1 2 2
3 1503 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 0 0 0
4 790 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 2 4 3
5 795 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 3 6 5
6 796 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 2 4 3
7 1504 โรงเรียนปิยะบุตร์ 0 0 0
8 812 โรงเรียนพระนารายณ์ 3 3 3
9 816 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 3 7 6
10 984 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 2 2 2
11 1506 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 0 0 0
12 1505 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 0 0 0
รวม 17 31 26
57

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]