หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1510 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 0 0 0
2 1507 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 0 0 0
3 1508 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 0 0 0
4 1509 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 0 0 0
5 1511 โรงเรียนพัฒนานิคม 0 0 0
6 1512 โรงเรียนยางรากวิทยา 0 0 0
7 1514 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 0 0 0
8 905 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1 1 1
9 1515 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 0 0 0
10 954 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1 3 2
11 985 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 1 1 1
12 1517 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 0 0 0
13 1516 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 0 0 0
14 1513 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 0 0 0
รวม 3 5 4
9

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]