หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 055 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 9 12 10
2 116 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 6 22 11
3 1021 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 0 0 0
4 1022 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 0 0 0
5 1023 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 0 0 0
6 234 โรงเรียนแม่สันวิทยา 1 6 1
7 237 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1 2 1
8 070 โรงเรียนประชาวิทย์ 1 1 1
9 185 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 26 3
10 142 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1 1 1
รวม 20 70 28
98

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]