หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1024 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 0 0 0
2 1025 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 0 0 0
3 203 โรงเรียนเถินวิทยา 1 1 1
4 221 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 2 6 4
5 225 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2 4 4
6 230 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1 3 1
7 1026 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 0 0 0
รวม 6 14 10
24

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]