หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 035 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1 3 2
2 039 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1 2 2
3 1027 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 0 0 0
4 1028 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 0 0 0
5 1029 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 0 0 0
6 227 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 3 8 5
7 066 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1 3 1
รวม 6 16 10
26

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]