หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1697 โรงเรียนคอนสาวิทยา 0 0 0
2 456 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 5 15 10
3 1698 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 0 0 0
4 1699 โรงเรียนปากชมวิทยา 0 0 0
5 1701 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 0 0 0
6 1702 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 0 0 0
7 1703 โรงเรียนเชียงคาน 0 0 0
8 686 โรงเรียนเลยพิทยาคม 3 40 10
9 687 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1 5 2
10 1700 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 0 0 0
รวม 9 60 22
82

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]