หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 423 โรงเรียนกันทรารมณ์ 1 3 2
2 1988 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 0 0 0
3 1989 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 0 0 0
4 1991 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 0 0 0
5 1992 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 0 0 0
6 2311 โรงเรียนบึงบูรพ์ 1 3 2
7 543 โรงเรียนพยุห์วิทยา 1 1 1
8 1993 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 0 0 0
9 562 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1 1 1
10 1996 โรงเรียนละทายวิทยา 0 0 0
11 1997 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 0 0 0
12 594 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 7 85 21
13 604 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 2 5 4
14 1998 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 0 0 0
15 665 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 2 6 3
16 2000 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 0 0 0
17 698 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1 2 2
18 708 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1 1 1
19 1994 โรงเรียนรวมสินวิทยา 0 0 0
20 584 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 1 1 1
21 1987 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0
22 1990 โรงเรียนบกวิทยาคม 0 0 0
23 1999 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา 0 0 0
24 2001 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 0 0 0
25 1995 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 0 0 0
รวม 18 108 38
146

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]