หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 427 โรงเรียนกำแพง 1 1 1
2 1968 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 0 0 0
3 473 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1 1 1
4 1970 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0
5 506 โรงเรียนบึงบูรพ์ 2 6 4
6 579 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 2 4 4
7 630 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 2 4 3
8 1972 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 0 0 0
9 676 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1 1 1
10 1973 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 0 0 0
11 1974 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 0 0 0
12 1969 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 0 0 0
13 1971 โรงเรียนราษีไศล 0 0 0
รวม 9 17 14
31

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]