หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1975 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 0 0 0
2 441 โรงเรียนขุขันธ์ 2 5 3
3 471 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 3 3 3
4 1976 โรงเรียนปรางค์กู่ 0 0 0
5 1978 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 0 0 0
6 575 โรงเรียนละลมวิทยา 1 1 1
7 1979 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1 3 2
8 631 โรงเรียนหนองคูวิทยา 1 1 1
9 1977 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 0 0 0
รวม 8 13 10
23

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]