หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 419 โรงเรียนกระแชงวิทยา 1 1 1
2 421 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 7 21 13
3 422 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 3 2
4 1982 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1 3 2
5 1983 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 0 0 0
6 1985 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 0 0 0
7 677 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 2 4 3
8 1984 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0 0
9 1980 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 0 0 0
10 442 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1 6 3
11 1981 โรงเรียนดงรักวิทยา 0 0 0
12 545 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 2 4 4
13 1986 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 0 0 0
รวม 15 42 28
70

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]