หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1950 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 0 0 0
2 1951 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 0 0 0
3 1952 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 0 0 0
4 502 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 1 1 1
5 504 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1 1 1
6 517 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1 2 2
7 1953 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 0 0 0
8 1954 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 0 0 0
9 548 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 4 18 8
10 560 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1 5 2
11 1955 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 0 0 0
12 1956 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 0 0 0
13 1957 โรงเรียนวาริชวิทยา 0 0 0
14 607 โรงเรียนสว่างแดนดิน 5 21 9
15 638 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 2 9 5
16 1958 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน 0 0 0
17 667 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 1 5 2
18 669 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 2 2
19 1959 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 0 0 0
20 1960 โรงเรียนแวงพิทยาคม 0 0 0
21 1961 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 0 0 0
รวม 17 64 32
96

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]