หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 433 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 2 9 5
2 1962 โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 0 0 0
3 444 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 3 7 5
4 1964 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 0 0 0
5 520 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 2 21 7
6 559 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 32 8
7 1966 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 0 0 0
8 643 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 2 6 4
9 652 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 6 3
10 1967 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 0 0 0
11 1963 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 0 0 0
12 1965 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 0 0 0
รวม 11 81 32
113

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]