หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2284 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 0 0 0
2 2285 โรงเรียนคลองแดนวิทยา 2 6 2
3 298 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 6 59 18
4 328 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 21 44 27
5 2287 โรงเรียนระโนด 0 0 0
6 338 โรงเรียนระโนดวิทยา 2 7 4
7 348 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 6 28 12
8 364 โรงเรียนสทิงพระวิทยา 1 3 2
9 2288 โรงเรียนสามบ่อวิทยา 0 0 0
10 2286 โรงเรียนดาวนายร้อย 0 0 0
11 2290 โรงเรียนแจ้งวิทยา 0 0 0
12 2289 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 0 0 0
รวม 38 147 65
212

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]