หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สงขลา 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 260 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 3 9 6
2 261 โรงเรียนจะนะวิทยา 1 1 1
3 299 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1 3 2
4 371 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 5 21 12
5 2293 โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 0 0 0
6 402 โรงเรียนเทพา 1 2 1
7 2295 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ 0 0 0
8 2291 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา 0 0 0
9 2292 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ 0 0 0
10 2294 โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ 0 0 0
รวม 11 36 22
58

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]