หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) [กลุ่ม สพม.สตูล 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2296 โรงเรียนกำแพงวิทยา 0 0 0
2 2297 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 0 0 0
3 2298 โรงเรียนควนโดนวิทยา 0 0 0
4 262 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 6 16 10
5 292 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1 2 1
6 2299 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 0 0 0
7 325 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 3 3 3
8 363 โรงเรียนสตูลวิทยา 3 5 4
9 372 โรงเรียนสาครพิทยาคาร 1 3 2
10 342 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 2 6 4
รวม 16 35 24
59

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]