หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1583 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 0 0 0
2 807 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1 3 2
3 822 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 3 8 3
4 1584 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 0 0 0
5 1585 โรงเรียนวัดทรงธรรม 0 0 0
6 876 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 12 5
7 897 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 1 1
8 1586 โรงเรียนสมุทรปราการ 0 0 0
9 1587 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 0 0 0
10 1589 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 0 0 0
11 968 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1 3 2
12 944 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 1 1
13 1588 โรงเรียนอาษาวิทยา 0 0 0
14 1590 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 0 0 0
รวม 8 28 14
42

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]