หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 766 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 8 1
2 771 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1 1 1
3 1591 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 0 0 0
4 1592 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 0 0 0
5 1593 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 0 0 0
6 1595 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 0 0 0
7 847 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 3 9 5
8 1596 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 0 0 0
9 914 โรงเรียนสาธิตบางนา 2 2 2
10 1597 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 0 0 0
11 1594 โรงเรียนประภามนตรี 3 0 0 0
รวม 7 20 9
29

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]