หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 424 โรงเรียนกัลยาณวัตร 4 6 6
2 438 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 5 9 7
3 440 โรงเรียนขามแก่นนคร 5 55 16
4 479 โรงเรียนนครขอนแก่น 3 7 4
5 1846 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 0 0 0
6 1853 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 0 0 0
7 1854 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 0 0 0
8 670 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1 2 2
9 690 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 2 2
10 691 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1 1 1
11 1856 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 0 0 0
12 1844 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 0 0 0
13 1848 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 0 0 0
14 1849 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 0 0 0
15 1850 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0
16 1851 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 0 0 0
17 661 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 1 1
18 1847 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 0 0 0
19 1845 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 0 0 0
20 1852 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
21 612 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 1 1 1
22 613 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 3 4 4
23 1855 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 0 0 0
รวม 25 88 44
132

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]