หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1857 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 0 0 0
2 1858 โรงเรียนชนบทศึกษา 0 0 0
3 1859 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 0 0 0
4 1860 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 0 0 0
5 1861 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 0 0 0
6 525 โรงเรียนบ้านไผ่ 9 39 18
7 526 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1 1 1
8 1862 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 0 0 0
9 558 โรงเรียนมัญจาศึกษา 1 1 1
10 1864 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 0 0 0
11 1865 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 0 0 0
12 694 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1 1 1
13 1866 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 0 0 0
14 1863 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 0 0 0
รวม 12 42 21
63

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]