หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1868 โรงเรียนพล 0 0 0
2 1869 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 0 0 0
3 1870 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 0 0 0
4 1871 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 0 0 0
5 637 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1 8 3
6 1872 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 0 0 0
7 1873 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 0 0 0
8 1874 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 0 0 0
9 1875 โรงเรียนไตรคามวิทยา 0 0 0
10 1867 โรงเรียนกระแสพัฒนา 0 0 0
11 650 โรงเรียนอมตวิทยา 1 8 4
12 684 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1 1 1
รวม 3 17 8
25

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]