หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 428 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1 3 2
2 450 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 2 3 3
3 1883 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 0 0 0
4 464 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1 2 2
5 465 โรงเรียนชุมแพศึกษา 4 19 10
6 484 โรงเรียนนาจานศึกษา 2 2 2
7 553 โรงเรียนภูผาม่าน 1 2 2
8 555 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 6 14 11
9 1885 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 0 0 0
10 641 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 2 12 6
11 1887 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 0 0 0
12 1884 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 0 0 0
13 1886 โรงเรียนเทศบาล1(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 0 0 0
14 1888 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 0 0 0
รวม 19 57 38
95

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]