หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 862 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1 3 2
2 714 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 3 5 5
3 1410 โรงเรียนกุศลวิทยา 0 0 0
4 1412 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 0 0 0
5 860 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 2 6 4
6 1413 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0
7 1414 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 0 0 0
8 900 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2 5 4
9 901 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1 3 2
10 1415 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 0 0 0
11 949 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1 3 2
12 956 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1 2 2
13 1411 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 0 0 0
14 1416 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 0 0 0
รวม 11 27 21
48

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]