หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 725 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 3 12 6
2 1567 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 0 0 0
3 856 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 2 4 3
4 857 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 2 1
5 1569 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 0 0 0
6 1570 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 0 0 0
7 904 โรงเรียนสระแก้ว 1 2 2
8 1568 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 0 0 0
9 1571 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 0 0 0
10 1572 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 0 0 0
11 1573 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 0 0 0
รวม 7 20 12
32

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]