หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 794 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1 2 1
2 903 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 2 2
3 909 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1 2 2
4 1539 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 0 0 0
5 1540 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 0 0 0
6 979 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1 2 1
7 1541 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 0 0 0
รวม 4 8 6
14

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]