หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1105 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 0 0 0
2 1106 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 0 0 0
3 040 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 4 16 7
4 067 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 2 6 4
5 1107 โรงเรียนวังทองวิทยา 0 0 0
6 138 โรงเรียนศรีนคร 2 8 5
7 140 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 5 10 8
8 148 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 6 17 9
9 149 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 2 6 3
10 169 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1 2 2
11 1108 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 0 0 0
12 1109 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 0 0 0
13 1110 โรงเรียนเมืองเชลียง 0 0 0
14 210 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1 1 1
รวม 23 66 39
105

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]