หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 712 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 2 4 3
2 719 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 4 5 5
3 1651 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 0 0 0
4 781 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1 3 2
5 1652 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 0 0 0
6 1653 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 0 0 0
7 1654 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 0 0 0
8 890 โรงเรียนสงวนหญิง 5 9 7
9 1655 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 0 0 0
10 1656 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 0 0 0
11 1657 โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ 0 0 0
รวม 12 21 17
38

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]