หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1658 โรงเรียนดอนคาวิทยา 0 0 0
2 775 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 2 23 7
3 1659 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 0 0 0
4 1660 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 0 0 0
5 902 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1 2 2
6 1661 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 0 0 0
7 912 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1 1 1
8 931 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 2 4 3
9 947 โรงเรียนอู่ทอง 1 2 2
10 1662 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 0 0 0
รวม 7 32 15
47

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]