หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1663 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 0 0 0
2 750 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1 1 1
3 757 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 3 8 5
4 776 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 2 2
5 1664 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 0 0 0
6 777 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1 8 3
7 1665 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 0 0 0
8 918 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 2 8 4
9 933 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 3 5 4
รวม 11 32 19
51

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]