หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 251 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 1 3 2
2 282 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 5 25 10
3 1198 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 0 0 0
4 331 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1 1 1
5 378 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 11 39 20
6 379 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 5 29 10
7 380 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 9 25 15
8 381 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1 3 2
9 394 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 1 1 1
10 395 โรงเรียนเกาะสมุย 1 3 1
11 1200 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 0 0 0
12 408 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 3 42 11
13 1196 โรงเรียนธิดาแม่พระ 0 0 0
14 1197 โรงเรียนปัญญาดี 0 0 0
15 1199 โรงเรียนสิริสาธิต 0 0 0
16 401 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 3 42 9
17 273 โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 1 1 1
18 1195 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 0 0 0
รวม 42 214 83
297

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]