หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1209 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 0 0 0
2 1210 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 0 0 0
3 1211 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 0 0 0
4 306 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1 2 2
5 307 โรงเรียนบ้านนาสาร 7 15 11
6 1212 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 0 0 0
7 319 โรงเรียนพระแสงวิทยา 2 22 5
8 320 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 2 3 2
9 1214 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา 0 0 0
10 409 โรงเรียนเวียงสระ 5 15 8
11 1213 โรงเรียนปัญญาทิพย์ 0 0 0
รวม 17 57 28
85

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]