หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2213 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 0 0 0
2 2214 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 0 0 0
3 2215 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 0 0 0
4 2216 โรงเรียนนาดีวิทยา 0 0 0
5 2217 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 0 0 0
6 2218 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 0 0 0
7 2219 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 0 0 0
8 563 โรงเรียนยางวิทยาคาร 1 1 1
9 581 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1 3 2
10 2220 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 0 0 0
11 2221 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 0 0 0
12 598 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1 1 1
13 2222 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 0 0 0
14 2223 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 0 0 0
15 620 โรงเรียนสิรินธร 3 5 4
16 2224 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 0 0 0
17 625 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 4 4 4
18 2225 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 0 0 0
19 2226 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 0 0 0
20 626 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 2 16 8
21 2227 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 0 0 0
22 2228 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 0 0 0
23 2230 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 0 0 0
24 2231 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 0 0 0
25 2232 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 0 0 0
26 2229 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 0 0 0
รวม 12 30 20
50

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]