หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 461 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 2 7 4
2 2233 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 0 0 0
3 2234 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 0 0 0
4 2235 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 0 0 0
5 2236 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 0 0 0
6 2237 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 0 0
7 2238 โรงเรียนธาตุศรีนคร 0 0 0
8 488 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 2 25 7
9 530 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1 1 1
10 567 โรงเรียนรัตนบุรี 2 2 2
11 2239 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 0 0 0
12 590 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 2 4 4
13 2240 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 0 0 0
14 2241 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 0 0 0
15 2242 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 0 0 0
16 2243 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 0 0 0
17 2244 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 0 0 0
18 703 โรงเรียนโนนเทพ 2 4 3
รวม 11 43 21
64

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]