หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2245 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 0 0 0
2 2246 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 0 0 0
3 436 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1 1 1
4 470 โรงเรียนตานีวิทยา 1 2 1
5 2247 โรงเรียนตาเบาวิทยา 0 0 0
6 472 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1 2 2
7 505 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1 1 1
8 2248 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 0 0 0
9 2249 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 0 0 0
10 539 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1 3 2
11 2250 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 0 0 0
12 2251 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 0 0 0
13 2252 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 0 0 0
14 2253 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 0 0 0
15 611 โรงเรียนสังขะ 1 1 1
16 2254 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 0 0 0
17 2255 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 0 0 0
18 2256 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 0 0 0
19 2257 โรงเรียนโคกยางวิทยา 0 0 0
20 2258 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 0 0 0
รวม 6 10 8
18

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]