หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1394 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 0 0 0
2 779 โรงเรียนบางกะจะ 1 1 1
3 1396 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 0 0 0
4 881 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 4 4 4
5 972 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 5 11 8
6 973 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 2 4 2
7 1395 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 0 0 0
8 1397 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 0 0 0
9 892 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 2 1
รวม 13 22 16
38

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]