หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1737 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 0 0 0
2 1738 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 0 0 0
3 1739 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 0 0 0
4 1740 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 0 0 0
5 1741 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 0 0 0
6 1742 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 0 0 0
7 549 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1 15 1
8 1743 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 0 0 0
9 589 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 4 6 5
10 633 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 2 8 4
11 1744 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 0 0 0
12 1745 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 0 0 0
13 1746 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 0 0 0
14 1747 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 0 0 0
15 1748 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 0 0 0
16 1749 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 0 0 0
รวม 7 29 10
39

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]