หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 786 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1 3 1
2 1666 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 0 0 0
3 1667 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 0 0 0
4 877 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 1 1 1
5 1668 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 0 0 0
6 898 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 4 13 6
7 1669 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 0 0 0
8 948 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 7 14 11
9 991 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 2 4 3
10 1670 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 0 0 0
11 1671 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 0 0 0
รวม 15 35 22
57

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]