หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 448 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1 2 2
2 2043 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 0 0 0
3 458 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1 1 1
4 2045 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 0 0 0
5 491 โรงเรียนนาวังวิทยา 1 1 1
6 2046 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 0 0 0
7 2047 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 0 0 0
8 2048 โรงเรียนปทุมราชวงศา 0 0 0
9 533 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1 3 2
10 541 โรงเรียนพนาศึกษา 1 1 1
11 2049 โรงเรียนมัธยมแมด 0 0 0
12 2050 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 0 0 0
13 595 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1 1 1
14 2051 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 0 0 0
15 653 โรงเรียนอำนาจเจริญ 4 9 6
16 654 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 3 9 6
17 2052 โรงเรียนเสนางคนิคม 0 0 0
18 2044 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 0 0 0
19 568 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 2 6 4
รวม 15 33 24
57

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]