หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 521 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2 2 2
2 1802 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 0 0 0
3 1803 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 0 0 0
4 528 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1 3 2
5 571 โรงเรียนราชินูทิศ 2 2 4 3
6 602 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 2 4 4
7 1805 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 0 0 0
8 616 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1 1 1
9 1806 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 0 0 0
10 1807 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 0 0 0
11 1808 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 0 0 0
12 656 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 2 2
13 657 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 9 18 11
14 1810 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 0 0 0
15 1812 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 0 0 0
16 701 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1 1 1
17 467 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 1 1
18 1804 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี 0 0 0
19 1809 โรงเรียนอุดรวิทยา 0 0 0
20 673 โรงเรียนเทศบาล 3 1 1 1
21 675 โรงเรียนเทศบาล 6 1 1 1
22 1811 โรงเรียนเทศบาล 7 0 0 0
รวม 22 38 29
67

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]